UBEZPIECZENIE ŻYCIA I ZDROWIA, OPIEKA MEDYCZNA

Female doctor with stethoscope holding heart.  Patients couple sitting in the background

 

– ubezpieczenia grupowe pracowników

– ubezpieczenia tzw. Grupa otwarta

– Ubezpieczenia życiowe indywidualne

– ubezpieczenia posagowe  dla dzieci

W celu uzyskania oferty na którekolwiek z powyższych ubezpieczeń prosimy o kontakt z nr tel. 68 4547379